Category Archives: TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tổ chức sự kiện là một trong những dịch vụ phổ biến trong những năm gần đây, nó giúp đưa thương hiệu hoặc sản phẩm của doanh nghiệp đến với khách hàng một cách nhanh nhất. Tổ chức sự kiện thành công và hiệu quả là hai khái niệm có nhiều khác biệt. Việc đánh giá sự thành công của hoạt động có thể dễ dàng đo lường bằng số lượng người tham gia và những ý kiến đánh giá mức độ hài lòng… Tuy nhiên, sẽ rất khó để đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động tổ chức sự kiện.

1
Bạn cần hỗ trợ?