Category Archives: Tổ chức khai trương

TỔ CHỨC KHAI TRƯƠNG

Tổ chức khai trương là sự kiện bắt đầu cho một dự án đầu tư hoặc đánh dấu sự hình thành một doanh nghiệp, tổ chức như khai trương trụ sở giao dịch mới, khai trương dự án bất động sản mới, khai trương chi nhánh mới, lễ khánh thành, lễ động thổ.

0902046626
1
Bạn cần hỗ trợ?