Category Archives: Nhân sự

NHÂN SỰ

Cung cấp nhân sự sự kiện giữ vai trò quan trọng như các PGs/PBs, MC, ban nhạc hay ca sĩ, nhóm nhạc nhóm nhảy, người mẫu,… được xem là linh hồn của một sự kiện nhằm góp phần làm nên một  trong thành công của sự kiện.

0902046626
1
Bạn cần hỗ trợ?