Tag Archives: công ty tổ chức sự kiện

Cung cấp nhóm nhảy,vũ Đoàn cho Sự kiện

Với các chương trình sự kiện thì không thể thiếu được Nhóm nhảy, vũ đoàn .Và như trong một chương trình lớn sự kiện, cũng như quảng bá thương hiệu event lớn đóng góp, một phần không hề nhỏ dẫn tới sự thành công tốt

Cung cấp âm thanh ánh sáng sự kiện

Cho thuê âm thanh ánh sáng sự kiện  theo yêu cầu bao gồm  cho thuê âm thanh sân khấu trong và ngoài trời, thuê âm thanh ánh sáng biểu diễn, thuê âm thanh với mọi công suất, bao gồm:  2 loa, 4  loa,  6 loa,  8 loa